7 segment & LED

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

2 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
  1. NUM4-25 Product
    โมดูลแสดงผลด้วย 7-Segment สีแดง จำนวน 4 หลัก... รายละเอียดเพิ่มเติม

    เริ่มที่ ฿999.00

  2. NUM3-25 Product
    โมดูลแสดงผลด้วย 7-Segment สีแดง จำนวน 3 หลัก... รายละเอียดเพิ่มเติม

    เริ่มที่ ฿970.00

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

2 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย