Cable

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

8 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
 1. WPP-20
  -สายเสียบชนิดหัวทองเหลืองตัวผู้ทั้ง 2 ด้าน... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿97.00
 2. WIP-20
  -สายเสียบชนิดหัวทองเหลืองตัวผู้และแบบตัวเมีย... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿97.00
 3. WII-20
  -สายเสียบชนิดตัวเมียทั้ง 2 ด้าน สำหรับต่อวงจรระหว่างคอนเน็คเตอร์ชนิด... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿97.00
 4. M-RS232
  -สายสื่อสารพอร์ต RS-232C ระหว่างคอมพิวเตอร์และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿86.00
 5. M-IDC-10
  -สายแพ 10 เส้น พร้อมหัวต่อ IDC-10 ทั้งสองด้าน -ความยาว 25 ซม -จำนวน 3 เส้น/ชุด รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿75.00
 6. M-IDC-26
  -สายแพ 26 เส้น พร้อมหัวต่อ IDC-26 ทั้งสองด้าน -ความยาว 25 ซม -จำนวน 1 เส้น/ชุด รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿42.00
  สินค้าหมด
 7. M-IDC-34
  -สายแพ 34 เส้น พร้อมหัวต่อ IDC-34 ทั้งสองด้าน -ความยาว 25 ซม -จำนวน 1 เส้น/ชุด รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿55.00
  สินค้าหมด
 8. M-IDC-40
  -สายแพ 40 เส้น พร้อมหัวต่อ IDC-40 ทั้งสองด้าน -ความยาว 25 ซม -จำนวน 1 เส้น/ชุด รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿52.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

8 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย