I/O Board

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

1 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
  1. EXP-4 RELAY
    บอร์ดรีเลย์เอาต์พุตขนาด 4 ช่อง มีเอาต์พุตคอนแท็คให้ใช้งานเป็น NO/COM/NC... รายละเอียดเพิ่มเติม

    เริ่มที่ ฿385.00

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

1 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย