I/O Board

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

1 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
  1. EXP-8 DC INPUT
    -บอร์ดรับสัญญาณอินพุตผ่านออปโต็ไอโซเลเตอร์ จำนวน 8 ช่อง... รายละเอียดเพิ่มเติม
    ราคาพิเศษ ฿385.00 ราคาปรกติ ฿530.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

1 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย