Multi MCU Kits

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

4 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
 1. MT-PSoC-B/566 (MCU=CY8C29566)
  โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ PSoC ของบริษัท Cypress... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿725.00
 2. MT-CPLD-A
  โมดูล CPLD สำหรับบริษัท Xilinx ชนิดตัวถัง PLCC-44... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿710.00
 3. MT-PIC-C
  โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC... รายละเอียดเพิ่มเติม

  เริ่มที่ ฿725.00

 4. MT-dsPIC-A
  โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿710.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

4 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย