ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

บริษัท ไมโคร รีเซิส์ธ เทคโนโลยี จำกัด

801/121 พหลโยธิน คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130MICRO RESEARCH TECHNOLOGY CO.,LTD.

801/121 Phaholyothin Rd. Kookot Lamlukka

Phathum Thani 12130 Thailand

ข้อมูลติดต่อ

แผนที่


ติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์ม

รายงานการติดต่อ

รายงานการติดต่อ