อุตสาหกรรม

บริการออกแบบและติดตั้งระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุสาหกรรม ซึ่งสามารถให้บริการได้ดังนี้

  • 1. ระบบงานควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
  • 2. ระบบงานควบคุมด้วย PLC และ Touch Screen
  • 3. ระบบงาน SCADA