IRD-202/IRD-202BS - MICRO RESEARCH TECHNOLOGY

Go to content

Main menu:

IRD-202/IRD-202BS

-โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุที่ขวางกั้นด้วยแสงอินฟาเรด (IR 38KHz) ด้วยหลักการสะท้อนกลับของแสง
-ระยะการตรวจจับสูงสุดที่ 20 ซม. ทดสอบด้วยวัตถุสีขาวขนาดไม่น้อยกว่า 5x5 ซม.
-ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
-ฟังก์ชัน Teaching สำหรับการสอนให้เซนเซอร์เรียนรู้ระยะการตรวจจับแบบอัตโนมัติ
-มีเอาต์พุต จำนวน 2 ชุด สามารถกำหนดระยะการตรวจได้อย่างอิสระต่อกัน ให้การทำงานแบบ Active Low
-ระดับสัญญาณเอาต์พุตเป็น TTL-5V สามารต่อเข้ากับขาสัญญาณไมโครคอนโทรลเลอร์ได้โดยตรง
-ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 5VDC

347 ฿ Add
โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุที่ขวางกั้นด้วยแสงอินฟาเรด โดยใช้หลัการส่งคลื่นแสงไปกระทบกับวัตถุและตรวจจับการสะท้อนกลับของแสง มีระยะการตรวจจับสูงสุดที่ 20 ซม. ควบคุมการทำงานภายในด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์และมีฟังก์ชันการทำงานที่โดดเด่นกว่าเซนเซอร์ทั่วไปคือ ฟังก์ชัน Teaching สอนให้เซนเซอร์เรียนรู้ระยะการตรวจจับวัตถุแทนการใช้โวลลุ่มหมุนปรับ นอกจจากนี้ยังสามารถให้สัญญาณเอาต์พุตได้ 2 ชุด โดยสามารถกำหนดระยะการตรวจจับได้อย่างอิสระ
รายละเอียดสินค้า
 • โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุที่ขวางกั้นด้วยแสงอินฟาเรด (IR 38KHz) ด้วยหลักการสะท้อนกลับของแสง 
 • ระยะการตรวจจับสูงสุดที่ 20 ซม. ทดสอบด้วยวัตถุสีขาวขนาดไม่น้อยกว่า 5x5 ซม. 
 • ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 • ฟังฏชัน Teaching สำหรับการสอนให้เซนเซอร์เรียนรู้ระยะการตรวจจับแบบอัตโนมัติ
 • มีเอาต์พุต จำนวน 2 ชุด สามารถกำหนดระยะการตรวจได้อย่างอิสระต่อกัน ให้การทำงานแบบ Active Low
 • ระดับสัญญาณเอาต์พุตเป็น TTL-5V  สามารต่อเข้ากับขาสัญญาณไมโครคอนโทรลเลอร์ได้โดยตรง
 • ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 5VDC
 • รุ่น IRD-202  ตำแหน่งเซนเซอร์ตรวจับอยู่ด้านหน้า
 • รุ่น IRD-202BS  ตำแหน่งเซนเซอร์ตรวจับอยู่ด้านหลังแผ่น PCB 
 
อุปกรณ์ประกอบ
 • โมดูล IRD-202 หรือ IRD-202BS ตามรุ่นที่ระบุซื้อ 
 • คู่มือการใช้งาน
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
Back to content | Back to main menu