MDC-xx Series
MDC-xx Series MDC-xx Series MDC-xx Series

MDC-xx Series

พร้อมส่ง
SKU
MDC-xx Series
ไม่มี
  • -โมดูลเร็กกูเลเตอร์แบบ DC-DC Conterver เบอร์ LM2576 ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงกว่าแบบลิเนียร์เร็กกูเลเตอร์และลดกำลังงานสูญเสียในรูปของความร้อนได้มาก
  • -แรงดันอินพุตใช้งานได้สูงถึง 40 VDC
  • -สามารถจ่ายกระแสเอาต์พุตได้ 1 A
  • -จัดตำแหน่งขาเช่นเดียวกับไอซีเร็กกูเลเตอร์เบอร์ 78xx (In/Gnd/Out) จึงสามารถใช้แทนได้ทันที
รายการสินค้าที่จัดกลุ่ม
ชื่อสินค้า ชิ้น
MDC2576-3V3
ราคาพิเศษ ฿149.00 ราคาปรกติ ฿205.00
MDC2576-5V
ราคาพิเศษ ฿179.00 ราคาปรกติ ฿245.00
MDC2576-12V
ราคาพิเศษ ฿170.00 ราคาปรกติ ฿235.00