ผลงานของเรา

บริการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์บอร์ดตามความต้องการลูกค้า ทั้งต้นแบบและผลิตเป็นจำนวน

ระบบงานควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม