SENSOR ALL - MICRO RESEARCH TECHNOLOGY

Go to content

Main menu:

IRD-202/IRD-202BS

-โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุที่ขวางกั้นด้วยแสงอินฟาเรด (IR 38KHz) ด้วยหลักการสะท้อนกลับของแสง
-ระยะการตรวจจับสูงสุดที่ 20 ซม. ทดสอบด้วยวัตถุสีขาวขนาดไม่น้อยกว่า 5x5 ซม.
-ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
-ฟังก์ชัน Teaching สำหรับการสอนให้เซนเซอร์เรียนรู้ระยะการตรวจจับแบบอัตโนมัติ
-มีเอาต์พุต จำนวน 2 ชุด สามารถกำหนดระยะการตรวจได้อย่างอิสระต่อกัน ให้การทำงานแบบ Active Low
-ระดับสัญญาณเอาต์พุตเป็น TTL-5V สามารต่อเข้ากับขาสัญญาณไมโครคอนโทรลเลอร์ได้โดยตรง
-ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 5VDC

347 ฿ Add

IR-LTK3

-โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับเส้นด้วยเซนเซอร์อินฟาเรดจำนวน 3 ชุด
-ระยะห่างระหว่างเซนเซอร์แต่ละจุด 2.5 ซม.
-มีเอาต์พุต จำนวน 3 ชุด ให้การทำงานแบบ Active Low
-ระยะการตรวจจับสูงสุดที่ 2 ซม. ทดสอบด้วยวัตถุสีขาว
-ระดับสัญญาณเอาต์พุตเป็น TTL-5V สามารถต่อเข้ากับขาสัญญาณไมโครคอนโทรลเลอร์ได้โดยตรง
-ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 5VDC

315 ฿ Add

IR-LTK1

-โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับเส้นด้วยเซนเซอร์อินฟาเรดจำนวน 1 ชุด
-มีดิจิตอลเอาต์พุตให้การทำงานแบบ Active Low (Default) และสามารถปรับเป็นแบบ Active High ได้
-สามารถปรับความไวในการตรวจจับได้ (VR Adjust)
-มีหลอด LED แสดงสถานะการทำงาน
-ระยะการตรวจจับสูงสุดที่ 2 ซม. ทดสอบด้วยวัตถุสีขาว
-ระดับสัญญาณเอาต์พุตเป็น TTL-5V สามารถต่อเข้ากับขาสัญญาณไมโครคอนโทรลเลอร์ได้โดยตรง
-ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 5VDC

187 ฿ Add

IR-Mini Module

-โมดูลแสดงรับสัญญาณอินฟาเรดรีโมตคอนโทรล
-ถอดรหัสเป็น ASCII Code และส่งข้อมูลผ่านพอร์ตสื่อสารอนุกรม (UART)
ที่อัตรา 9600bps, 8 bit data, 1 bit Stop, No Parity
-สามารถต่อใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้โดยตรงด้วยระดับสัญญาณ TTL-5V ด้วยอินเตอร์เฟซคอนเน็คเตอร์ ขนาด 5 ขา
-แรงดันใช้งาน 5VDC
-รุ่น IR-Mini/RC5 สำหรับรีโมตส่งสัญญาณยี่ห้อ PHILIPS หรือส่งรหัสแบบ RC5
-รุ่น IR-Mini/SONY สำหรับรีโมตส่งสัญญาณยี่ห้อ SONYVDC

250 ฿ Add
 
 
Back to content | Back to main menu